2% z dane

ukoncovak

Ahojte Interisti, obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní na mládež nášho klubu. Pred niekoľkými rokmi sme sa spoločne dali na novú cestu, na cestu kde chceme Inter vrátiť tam kam patrí. Naše áčko sa postupne prebíja vyššie a vyššie, až sa raz dúfame vráti späť do najvyššej súťaže. Celkovo však máme v našom klube až 16 mládežnických družstiev, ktoré takmer všetky hrajú vo svojich kategóriách 1. ligu. Za úspešným ťažením v práci s mládežou je veľmi potrebné každé jedno euro a preto Vás žiadame o podporu formou 2% z daní. Spoločne môžeme prispieť  na výchovu budúcich skvelých hráčov a legiend Interu, akými boli a sú Jozef BarmošLadislav PetrášRoman KratochvílŠtefan Kollár či Peter Petráš.   

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu mládež, príspevok pošlite prosím na:

Adresa: Hrachová 63, 82105 Bratislava

IČO: 31787975

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5811000000002947458144 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

2% môžete tiež venovať online pomocou: www.dvepercenta.sk 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Tlačivá: 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane 2018

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania   
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vopred všetkým ĎAKUJEME!