Filozofia

Kvalitná a koncepčná práca s mládežou je jedinou víziou futbalového klubu do budúcnosti.

FK INTER Bratislava sa s pocitom hrdosti hlási k celej svojej minulosti, chce nadviazať na svoju bohatú históriu, počas ktorej veľmi dôstojne hájil a reprezentoval farby celého hlavného mesta a ktorého znak má ako jediný bratislavský klub vo svojom znaku.

Je celkom logické, že aj naďalej chce pôsobiť na území a v lokalite, z ktorej čerpá aj v súčasnosti najviac mladých futbalistov. Počet obyvateľov Ružinova je garanciou, že klub bude mať dostatok mladých futbalistov aj v budúcnosti.

Príliv mladých futbalistov do klubu, bývajúcich v Ružinove, je evidentný, hlavne u najmladších hráčov. Z celkového počtu 260 hráčov má bydlisko v Ružinove viac ako 90 detí (cca 40%)

FK INTER spolupracuje s viacerými ZŠ z Ružinova, hlavne pri nábore detí do klubu a zabezpečovaní tréningových podmienok. Vytvorením nového športového areálu v lokalite by sa vytvorili podmienky pre tréningový proces detí a rodičov z blízkeho okolia.

Zachovanie, stabilizácia a napredovanie tejto tradičnej bratislavskej a slovenskej futbalovej značky bude veľmi hmatateľným výsledkom spolupráce klubu, mesta a mestskej časti, a veríme, že aj spoločensky ocenenej.

S mládežou sa v FK INTER vždy pracovalo na najvyššej úrovni a tento klub každý rok vychovával hráčov pre prvú ligu a štátnu reprezentáciu. Na tejto tradícii chceme postaviť budúcnosť nášho spoločného projektu a nielen ju stabilizovať, ale naďalej rozvíjať a zdokonaľovať