Harmonogram

Týždenný pogram družstiev 42. týždeň

Rozpis plôch mládežníckych družstiev platný od 3.9. do 16.11.2018

TJ Slávia Ekonóm 
1374/31, 831 04 Bratislava
(Za Hant arénou) – parkovanie pred areálom/platené 

Futbalové ihrisko  FK Inter Bratislava
Drieňová 11/A , 821 03 Bratislava 
(Areál FitCampu) – parkovanie povolené pred areálom/neplatené