Harmonogram

Muži – tréner: Richard Slezák

24/4     voľno

25/4     17:30 Stupava

26/4     10:15 / 17:30 Stupava

27/4     16:30 ( polovica ) Stupava

28/4       voľno

29/4      13:30 Drieňová

30/4     17:00 MZ – Most pri Bratislave – FK Inter Bratislava ( Most pri BA )


U 19 – tréner: Vladimír Gligič

24/4     16:00 Stupava

25/4     16:00 Stupava

26/4     16:00 Stupava

27/4      voľno

28/4      16:00 Stupava

29/4      10:00 MZ – FK Inter Bratislava – Zlaté Moravce ( Stupava )

30/4      voľno


U19 B – tréner: Peter Petráš 

24/4     16:00 Stupava

25/4     16:00 Stupava

26/4     16:00 Stupava

27/4      voľno

28/4      16:00 Stupava

29/4      voľno

30/4      15:00 MZ – FK Inter Bratislava – Šamorín ( Stupava )


U 17 – tréner: Michal Pančík 

24/4     16:00 Stupava

25/4     16:00 Stupava

26/4     16:00 Stupava

27/4      voľno

28/4      16:00 Stupava

29/4     12:30 MZ – FK Inter Bratislava – Zlaté Moravce ( Stupava )

30/4      voľno


U 15  – tréner: Peter Andrejko 

24/4     15:30 Drieňová

25/4     15:30 Drieňová

26/4     14:00 MZ – Prievidza – FK Inter Bratislava

27/4      voľno

28/4      16:00 ŠCP

29/4      voľno

30/4      voľno


U 14  – tréner: Eugen Varga

24/4     15:30 Drieňová

25/4     15:30 Drieňová

26/4     16:00 MZ – Prievidza – FK Inter Bratislava

27/4      voľno

28/4      15:30 Drieňová

29/4   voľno

30/4      voľno


U 13 – tréner: Peter Majerník

24/4     17:00 Drieňová

25/4     15:00 PZ – Trnava – FK Inter Bratislava

26/4     17:00 Drieňová

27/4     voľno

28/4      17:00 Drieňová

29/4     voľno

30/4     voľno


U 12 – tréner: Rudolf Sekot 

24/4     17:00 Drieňová

25/4      voľno

26/4      16:00 Drieňová

27/4      15:30 Drieňová

28/4      17:00 Drieňová

29/4      08:30 turnaj Valašské Meziříčí

30/4      08:30 turnaj Valašské Meziříčí


U 11 – tréner: Dominik Ivanko 

24/4     15:30 Ekonóm

25/4     voľno

26/4     15:30 Ekonóm

27/4      voľno

28/4      15:30 Ekonóm

29/4     voľno

30/4     09:30 MZ – FK Inter Bratislava – Senec


U 10 – tréner: Ľubomír Štefančík 

24/4     16:00 Ekonóm

25/4     voľno

26/4     16:00 Ekonóm

27/4     voľno

28/4      Klokan cup Praha

29/4     Klokan cup Praha

30/4     09:30 MZ – FK Inter Bratislava – Senec


U 9 – tréner: Václav Melichárek 

24/4     17:00 Metodova

25/4     voľno

26/4     17:00 Metodova

27/4     voľno

28/4      17:00 Metodova

29/4      voľno

30/4      11:00 MZ – FK Inter Bratislava – Senec


U8  – tréner: Alexandra Števaňáková, David Kapoun

24/4     17:00 Metodova

25/4     voľno

26/4     17:00 Metodova

27/4     voľno

28/4      17:00 Metodova

29/4     12:00 turnaj Záhorská Bystrica

30/4     13:00 turnaj Šamorín


U 7 –  tréner: Peter Ryšánek 

24/4     voľno

25/4     17:00 Drieňová

26/4     voľno

27/4     17:00 Drieňová

28/4      voľno

29/4      voľno

30/4      voľno


U6 – tréner: David Marko 

24/4     voľno

25/4     17:00 Drieňová

26/4     voľno

27/4     17:00 Drieňová

28/4      voľno

29/4      voľno

30/4      voľno


Tréning brankárov
U19, U17 –  tréner : Kollár 

U15, U14, U13, U12, U11 – tréner : Špiriak 

Dorast

24/4     16:00 Stupava

25/4     16:00 Stupava

26/4     16:00 Stupava

27/4     voľno

28/4      16:00 Stupava

29/4     voľno

30/4     voľno


U15, U14

24/4     15:15 Drieňová

25/4     15:15 Drieňová

26/4     15:15 Drieňová

27/4      voľno

28/4      voľno

29/4      voľno

30/4      voľno


U13

24/4     16:45 Drieňová

25/4     16:45 Drieňová

26/4     16:45 Drieňová

27/4      voľno

28/4      voľno

29/4      voľno

30/4      voľno


U12

24/4     16:45 Drieňová

25/4     16:45 Drieňová

26/4     16:45 Drieňová

27/4      voľno

28/4      voľno

29/4      voľno

30/4      voľno


U11

24/4     voľno

25/4     16:00 Drieňová

26/4     14:30 Drieňová

27/4      voľno

28/4      voľno

29/4      voľno

30/4      voľno


U10, U9, U8

24/4     16:15 Drieňová

25/4     16:00 ( individ. ) Drieňová

26/4      voľno

27/4      voľno

28/4      voľno

29/4      voľno

30/4      voľno