Harmonogram

Plán na 43. týždeň – 

plan-43
Rozdelenie tréningového procesu u prípraviek a žiakov:

plochy