Harmonogram

Plán na 2. týždeň – 

plan
Rozdelenie tréningového procesu u prípraviek a žiakov:

plochy