Informácie pre média

Žiadosti o novinárske akreditácie na domáce zápasy FK Inter Bratislava v II. lige SFZ a Slovnaft Cupe zasielajte prosím na emailovú adresu andrea.drabova@fkinterbratislava.sk . Akceptujeme žiadosti zaslané najneskôr 24 hodín pred oficiálnym začiatkom zápasu. Do predmetu správy zadajte „žiadosť o akreditáciu“. 

V žiadosti o akreditáciu je potrebné uviesť meno a priezvisko žiadateľa, meno redakcie a druh média (píšuci, foto, radio, TV). V prípade žiadosti takzvaných voľných novinárov (freelancerov) o akreditácie je potrebné dodať potvrdenie príslušnej redakcie. 

Akreditácie si môžete prevziať najskôr hodinu pred zápasom pred hlavným vstupom na Futbalovom štadióne Stupava.

Médiám bez akreditácie nebude umožnený vstup do priestorov štadióna.