Kontakty

POŠTOVÁ ADRESA – SEKRETARIÁT

Futbalový klub Inter Bratislava,
Drieňová 11/A
821 03 Bratislava

E-mail: futbal@fkinterbratislava.sk


Futbalový klub Inter Bratislava, a.s.,

Tomášikova 17
821 09 Bratislava

IČO: 47 615 818  
DIČ: 2024077924
IČ DPH: SK2024077924

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5929/B

Bankové spojenie: 2927908320/1100 Tatra banka, a.s.

IBAN: SK1811000000002927908320

predstavenstvo

  • JUDr. Jozef Barmoš, predseda predstavenstva, 0904 302 695, futbal@fkinterbratislava.sk
  • Simona Hasoňová, podpredsedkyňa predstavenstva

 


Prezident klubu 
Jozef Barmoš
E-mail: futbal@fkinterbratislava.sk

Generálny riaditeľ 
Ľubomír Talda
E-mail: lubomir.talda@fkinterbratislava.sk

Športový riaditeľ mládeže
Roman Koňušík
E-mail: roman.konusik@gmail.com

Bezpečnostný manažér
Peter Chudina
E-mail: peter.chudina@fkinterbratislava.sk

ISSF manažér
Jozef Selecký
E-mail: jozef.selecky@fkinterbratislava.sk

Styk s verejnosťou a médiami
Matej Kraus
E-mail: matej.kraus98@gmail.com

Marketing
Andrea Drábová
E-mail: andrea.drabova@fkinterbratislava.sk

Fanshop
E-mail: fanshop@fkinterbratislava.sk

Právne oddelenie
Dušan Rafaj
E-mail: dusan.rafaj@fkinterbratislava.sk

Dorasty
Roman Koňúšik
Mobil: +421 902 383 153
E-mail: roman.konusik@gmail.com 

Šéftréner žiakov
Eugen Vargra
Mobil: +421 903 174 779
E-mail: eugenvarga@centrum.sk

Šéftréner prípraviek
Dominik Ivanko
Mobil: +421 915 255 954
E-mail: dominik.ivanko@fkinterbratislava.sk