Kontakty

POŠTOVÁ ADRESA – SEKRETARIÁT

Futbalový klub Inter Bratislava,
Drieňová 11/A
821 03 Bratislava

Mobil: +421 918 595 196
E-mail: futbal@fkinterbratislava.sk


INTER BRATISLAVA, O.Z.,

Hrachová 63
821 05 Bratislava

IČO: 31 787 975
DIČ: 2021388787
IČ DPH: SK2021388787

  • Ing. Anton Greguš, prezident o.z., anton.gregus@stonline.sk
  • Simona Hasoňová, 1.viceprezident o.z.
  • JUDr. Jozef Barmoš, 2. viceprezident o.z., futbal@fkinterbratislava.sk

Futbalový klub Inter Bratislava, a.s.,

Tomášikova 17
821 09 Bratislava

IČO: 47 615 818  
DIČ: 2024077924
IČ DPH: SK2024077924

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5929/B

Bankové spojenie: 2927908320/1100 Tatra banka, a.s.

IBAN: SK1811000000002927908320

predstavenstvo

  • JUDr. Jozef Barmoš, predseda predstavenstva, 0904 302 695, futbal@fkinterbratislava.sk
  • Simona Hasoňová, podpredsedkyňa predstavenstva

dozorná rada

  • Ing. Anton Greguš, člen dozornej rady, anton.gregus@stonline.sk
  • JUDr. Karol Kovár, člen dozornej rady
  • Ján Palenčár, člen dozornej rady

Prezident klubu 
Jozef Barmoš
E-mail: futbal@fkinterbratislava.sk

Generálny riaditeľ 
Ľubomír Talda
E-mail: lubomir.talda@fkinterbratislava.sk

Výkonný riaditeľ 
Ivan Konfráter
E-mail: ivan.konfrater@fkinterbratislava.sk

Športový riaditeľ 
Jozef Šajánek
E-mail: jozef.sajanek@fkinterbratislava.sk

Bezpečnostný manažér
Peter Chudina
E-mail: peter.chudina@fkinterbratislava.sk

ISSF manažér
Jozef Selecký
E-mail: jozef.selecky@fkinterbratislava.sk

Média
Erika Šarudiová
E-mail: erika.sarudi@fkinterbratislava.sk

Marketing
Andrea Drábová
E-mail: andrea.drabova@fkinterbratislava.sk

Fanshop
E-mail: fanshop@fkinterbratislava.sk

Právne oddelenie
Dušan Rafaj
E-mail: dusan.rafaj@fkinterbratislava.sk

Dorasty
Vladimír Gligič
Mobil: +421 948 151 320
E-mail: vladimir.gligic@fkinterbratislava.sk

Šéftréner žiakov

Šéftréner prípraviek
Dominik Ivanko
Mobil: +421 915 255 954
E-mail: dominik.ivanko@fkinterbratislava.sk