Kontakty

POŠTOVÁ ADRESA – SEKRETARIÁT

FK Inter Bratislava, a.s.
Drieňová 11/A
821 03 Bratislava

E-mail: futbal@fkinterbratislava.sk


FK Inter Bratislava, a.s.

Tomášikova 17
821 09 Bratislava

IČO: 47 615 818  
DIČ: 2024077924
IČ DPH: SK2024077924

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5929/B

Bankové spojenie: 2927908320/1100 Tatra banka, a.s.

IBAN: SK1811000000002927908320


Prezident klubu 
JUDr. Jozef Barmoš
E-mail: futbal@fkinterbratislava.sk

Generálny riaditeľ 
Ľubomír Talda
E-mail: lubomir.talda@fkinterbratislava.sk

Športový riaditeľ mládeže
Roman Koňušík
Mobil: 0902 383 153
E-mail: roman.konusik@fkinterbratislava.sk

Marketingové oddelenie

Marketingový riaditeľ 
Ing. Július Činčala
E-mail: julius.cincala@fkinterbratislava.sk

Marketingová manažérka 
Bc. Andrea Drábová
E-mail: andrea.drabova@fkinterbratislava.sk

Fanshop
E-mail: fanshop@fkinterbratislava.sk

Právne oddelenie

JUDr. Dušan Rafaj
E-mail: dusan.rafaj@fkinterbratislava.sk


Bezpečnostný manažér
Peter Chudina
E-mail: peter.chudina@fkinterbratislava.sk

ISSF manažér
Jozef Selecký
E-mail: jozef.selecky@fkinterbratislava.sk

Šéftréner mládeže 
Roman Koňušík
Mobil: 0948 875 301
E-mail: roman.konusik@fkinterbratislava.sk

Šéftréner žiakov
Eduard Vilčinský
Mobil: 0948 875  308
E-mail: eduard.vilcinsky@fkinterbratislava.sk

Šéftréner prípraviek
Dominik Ivanko
Mobil:  0948 875 304
E-mail: dominik.ivanko@fkinterbratislava.sk