Ľubomír Talda: Robíme maximum, aby deti počas pandémie športovo nestagnovali.

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a novoročných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijatých na zamedzenie  šírenia vírusového ochorenia COVID-19 klub nemohol odštartovať zimnú prípravu. Klasický tréningový proces prvého tímu a všetkých mládežníckych kategórií od U5 až po U19 je z pochopiteľných dôvodov odložený na neurčito.

K situácii sa vyjadril generálny manažér klubu, Ľubomír Talda, ktorý na úvod  zaželal všetkým v klube aj mimo neho veľa šťastia, najmä však zdravie a pohodu, ktoré sa u mnohých vytratili pod váhou aktuálneho diania. Verí,  že tento rok bude priaznivejší ako ten predchádzajúci a situácia sa čoskoro začne lepšiť. 

Momentálna koronakríza spojená s lockdownom neumožnila odštartovať zimnú prípravu tak, ako bývalo zvykom. “Museli sme upustiť od klasického režimu a boli sme nútení rozmýšľať nad možnosťami ďalšieho fungovania v oblasti tréningového procesu. Tréningové jednotky budú prebiehať prostredníctvom individuálnych online hodín a rôznych domácich úloh zameraných na podporu rozvoja pohybových schopností,” povedal generálny manažér klubu a zároveň dodal “klub sa snaží spraviť maximum pre to, aby deti počas pandémie športovo nestagnovali.”

Klub sa drží myšlienky, že jedine spoločnými silami a  rešpektovaním pravidiel je možné aktuálnu situáciu zvládnuť. 

tribuna