OZNAM: Od 1.októbra 2020 sa zápasy odohrajú bez prítomnosti divákov

Prinášame vám dôležité organizačné informácie, ktoré sa viažu k všetkým zápasom prvého tímu TIPOS III. ligy Bratislava a k zápasom mládežníckych kategórií v pôsobnosti Slovenského futbalového zväzu. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v dôsledku šírenia vírusového ochorenia COVID-19 je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné hygienické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR platné od 1. októbra 2020, z ktorých vyplýva, že všetky futbalové stretnutia sa odohrajú bez prítomnosti divákov.  Zároveň od dnešného dňa, 1. októbra 2020, platí na Slovensku núdzový stav na najbližších 45 dní.  

“S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.”

gz0d0029