Realizačný tím

Trénerka: Alexandra Števaňaková –  0905 251 587
A
sistent: Peter Oleár