Realizačný tím

WU15, WU11
Trénerky: 
Alexandra Števaňáková

0905 251 587
stevanak@zoznam.sk    

Eva Prokopová 
0944 246 303
eva80bedo@gmail.com