Smútočné oznámenie

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 66 rokov nás navždy opustil Emil Lupták, ktorý bol bývalý brankár nášho klubu.

Celej rodine chceme v mene klubu vyjadriť úprimnú sústrasť. 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v stredu 1.3.2017 o 11:00 v krematóriu v Bratislave.

Česť jeho pamiatke.