Stanovisko klubu Inter Bratislava k rozhodnutiu BFZ o kontumácii nášho zápasu

Bratislavský futbalový zväz (BFZ) dnes rozhodol o kontumácii zápasu 3.kola TIPOS III ligy Bratislava FK Inter Bratislava a MŠK Senec v prospech hosťujúceho tímu. Rozhodnutie bolo vykonané v zmysle Súťažného poriadku o neoprávnenom štarte hráča (čl.47/5). „V majstrovských súťažiach riadených RFZ a ObFZ môžu v jednom stretnutí štartovať za jedno družstvo maximálne štyria hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky.

V našich žltočiernych farbách nastúpili v tomto stretnutí piati zahraniční hráči. Ich nominácia bola však tiež v zmysle Súťažného poriadku (čl. 47/4). „V jednom stretnutí majstrovskej súťaže môžu štartovať za jedno družstvo maximálne piati hráči, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu alebo Švajčiarska.“

V našich dresoch sa v zápase proti MŠK Senec predstavili hráči Steve NKanu Kapuadi (Francúzsko), Wail Doufikar (Holandsko), Oleksandr Voitiuk (Ukrajina), Lenny Frank Buyl (Belgicko) a Mohammed Lamine (Ghana). V stretnutí nastúpili teda piati hráči mimo občianstva Slovenskej republiky, ale iba dvaja z nich nie sú občanmi Európskej únie.

Rozhodnutie ŠTK BFZ v ÚS č.9 zo dňa 30.08.2019 o kontumácii nášho zápasu berieme na vedomie. Napriek tomu sme presvedčení, že sme sa riadili platným Súťažným poriadkom. Hráčov sme na zápas nominovali v súlade s platnými pravidlami UEFA. Ďalej si myslíme, že dané rozhodnutie vzišlo zo zjavného rozporu v „Súťažnom poriadku“, konkrétne v Článku 47 bod 4 a 5, ktoré si navzájom protirečia.  Klub bude preto iniciovať úpravu týchto odporujúcich ustanovení a zároveň zvažujeme podanie odvolania. O ďalších krokoch budeme informovať.